Децембар 2021.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2

1а. РЕБАЛАНС 2 коначан

2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о изврш буџ. реб 2

3. Измјене и допуне плана инвестиција 2021. – ребаланс 2

4. Одлука о усвајању буџета за 2022. годину

4а. БУЏЕТ 2022. коначан

5. Одлука о извршењу буџета за 2022.

6. План инвестиција 2022.

7. Одлука о условима и начину расподјеле средстава пензионерима 2022.

7а. Образац П1 пензионери (1)

8. Програм подстицаја пољопривредне производње за 2022. године

8а. Образац 1а пољопривреда_мјера 1_физичка лица

8б. Образац 1б пољопривреда_мјера 1_правна лица

8в. Образац 2а пољопривреда_мјера 2_физичка лица

8г. Образац 2б пољопривреда_мјера 2_правна лица

8д. Образац 3а пољопривреда_мјера 3_физичка лица

8ђ. Образац 3б пољопривреда_мјера 3_правна лица

9. ПРОГРАМ суфинансирања пројеката са ЗЕВ за 2022.

10. Одлука о давању котловнице на кориштење и управљање ЈУ ЦОС

11. Одлука о усвајању Плана газдовања шумама у прив. својини за 2022.

12. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за контрола рада ЈУ ВА