Јул 2023.

1. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта Краљево Насеље

2. Одлука о усвајању Плана мреже

3. Одлука о прибављању непокретне имовине

4. Програм о измјени Програма ЗЕВ

5. Одлука о давању сагласности

6. Закључак о додјели признања

7. Одлука о усвајању извјештаја Борачке организације за 2021

8. Одлука о усвајању Извјештаја о упису ученика у први разред

9. Закључак о усвајању информације о стању јавног реда и мира за 2021.

10. Рјешење о разрјешењу директора Ветеринарске

11. Рјешење о разрјешењу чланова УО Ветеринарске