Јул ванредна

1. Одлука о усвајању плана парцелације дијела индустријске зоне Мекоте
1а.План парцелације – графички и текстуални дио
2. Програм ЗЕВ_измјена програма
3. Препоруке СО везано за ШДС