Јул 2021.

1. Одлукa о продаји земљишта непосредном погодбом

2.Одлука о давању просторија на кориштење

3. Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП

4. Статут о допуни статута ЈКП

5. Одлука о давању сагласности – депонија

6. Одлука о приступању изради Програма мјера

7. Одлука о измјени одлуке о oснивању ЈУ Народна библиотка Бранко Чучак Хан Пијесак

8. Одлука о стављању ван снаге одлуке

9.Одлука о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације стратегије локалног развоја општине Х.П. за 2020.г.

10. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ ВА за 2020.

11.Одлука о давању сагласности на Програм рада Вет.амб. за 2021.г

12.Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2020.

13. Одлука о усвајању Извјештаја о упису ученика у први разред

14. Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима ППБ и РВИ.

15. Одлука о усвајању извјештаја Црвеног крста за 2020.г.

16. Одлука о усвајању извјештаја Борачке организације за 2020.г.

17. Одлука о усвајању Извјештаја о усвајању независног ревизора

18. Закључак о усвајању Информације о стању од заштите од пожара

19. Закључак о усваја Информације о стању јавног реда и мира на подручју општине Хан Пијесак

20. Закључак о додјели признања

21. Рјешење о рaзрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за омладину и спорт

22. Рјешење о именовању директора ЈУ ЦОС Поглед

23. Одлука о именовању члана школ. одбора

24. Одлука о разрјешењу члана Комисије за прописе и статутарна питања

25.Именовање члана Комисије за прописе

26. Одлука о разрјешењу члана Комисије заизбор и именовање чланова УО

27.Именовање члана Комисије заизбор чланова УО ЈУ ЦОС