Септембар 2022.

1. Одлука о усвајању извршења буџета

1а. Остварење 30.6.2022.

2. Одлука о измјени одлуке о статусу, платама и другим правима функционера

3. Одлука_измјена програма за пољопривреду

4. Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

5. Одлука о давању просторија у закуп

6. Одлука о именовању Савјету плана

7. Oдлука о расписивању Јавног позива

8. Одлука – критеријуми USAID

9. Закључак о неуспјелом јавном конкурсу

10. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање чланова УО

11. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Вет

12. Поновни Јавни конкурс – УО Вет

13. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање УО ЈУ Вет

14. Рјешење о именовању вд Одбора за жалбе

15. Одлука о одређивању накнаде за рад предсједнику и члановима Одбора за жалбе