Април – 2 2021.

1а. Ребаланса Буџета
1. одлука о усвајању ребаланса 21
2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о изврш. буџ.
3. Пословник о izmjeni Пословника СО-е
4. О Д Л У К А Административне таксе ХП
5. Одлука о условима и начину расподјеле средстава пензионерима
6. Програм подстицаја пољопривредне производње за 2021.
7. Одлука о усвајању Извјештаја о организовању и спровођењу избора за Савјет МЗ
8..Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница
9.Одлука о усвајању Извјештаја о судским споравима Правобранилаштво И. Сарајево
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду адвоката из Власенице, као пуномоћника
11.Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП К.Г.Х.П. са инфор. о водоснабд.
12. Закључак о усвајању Информације, о упису уцентрални регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак – Copy
13. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за Општу управу
14. Рјешење о именовању нач. одјељења за општу управу15. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за privredu
16. Рјешење о именовању нач. одјељења за управ, раз,
17. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ ДЗ
18. Рјешење о именовању директора ЈЗУ ДЗ19. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ ЦОС
19. Рјешење о разрјешењу директора ЈУ ЦОС
20. Рјешење о именовању вршиоца дужности директо ЈУ Центра за омладину и спрот
21. Рјешење о разрјешењу УО ЈУ ЦОС
22. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ ЦОС Поглед
23. Закључак
24. Закључак