Мај 2023.

1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2023

1а. РЕБАЛАНС 1 2023

2. одлука о измјенама одлуке о извршењу буџета

3. План утрошка ШДС 2023.

4. план накнада од пожара 2023

5. одлука о усвајању извршења буџета 2022

5а. Извршење буџета 2022

6. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада ШДС 2022

6а. Извјештај План шуме 2022

7. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2022

7а. извјештај Програм воде 2022

8. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара

8а. Извјештај план ппз 2022

9. Одлука о усвајању извјештаја План инвестиција 2022

9а. Извјештај план инвестиција 2022 (1)

10. Одлука о допунама одлуке о комуналним таксама

11. Одлука о јавним паркиралиштима

12. Одлука о стављању ван снаге одлуке

13. Одлука о оснивању одбора за здравство

14. Одлука о измјени одлуке о мјесним заједницама

15. Одлука о облицима непосредног учешћа грађана

16. Одлука оусвајању методологије за унапређење рада МЗ

16a. Пословнник о раду МЗ

16б. плакат форума – образац

16в. Листа учесника МЗ

16д. примопредаја дужности

16г. записник са форума збора грађана

16ђ. извјештај о раду

17. ПРОГРАМ ЗЕВ_ХП 2023