Септембар 2021.

1. Одлука о усвајању извршења буџета 30.6.21

1а. Остварење 30.6.21 – PDF

2. Одлука о отпису потраживања 31.12.20

2а. Застарјела потраживања до 2017.

3. Одлука о продаји градског грађевинског земљишта – Индустријска зона Мекоте

4. Закључак

4а. Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

5. Одлука о давању просторија на кориштење КУД

6. Одлука о допуни одлуке о избору одборника за вјенчања

7. Одлука о одређивању радног времена предшколске установе

8. Одлука о одређивању назива

9. Измјена Програма утрошка средстава од накнада за воде

10. Одлука о управљању отпадом

10а. Зоне – Прилог 1

10б. ПРИЛОГ 2 – Упутство за правилно селектовање отпада

11. Одлука о расписивању Јавног огласа за избор чланова ОИК

12. Јавни оглас за именовање једног члана ОИК-а

13. Одлука о именовању комисије за пријем члана ОИК

14. Одлука о усвајању Извјештаја општинског штаба за ван. ситуације

15. Одлука о усвајању извјештаја о раду Комуналне полиције

16. Закључак о усвајању Инф. о стању у области соц. заштите за 2019.г.

17. Одлука о одређивању економске цијене