Одлуке СО

Одлуке СО

Октобар- ванредна сједница

1.Одлука о оснивању ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 2.Одлука о оснивању ЈУ Центар за социјални рад 3.Одлука о оснивању Туристичке организације општине Хан Пијесак

Септембар 2019.

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о усвајању извршења буџета општине Хан Пијесак за период од 01.01. - 30.06.2019. године 2.Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 буџета општине Хан...

Август 2019

ДНЕВНИ РЕД 1. Одлука о промјени назива објекта 2.Закључак о додјели захвалница 3.Одлука о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације стратегије локалног развоја општине Х.П. за...

Јун 2019

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о именовању доктора мртворозника 2.Програм мјера за спречавање, суз... 1 3.Програм мјера систематске превентивне ДД 4.Годишњи план систематске превентивне ДД 5.Закључак о додјели признања 6.Закључак о усвајању...

Мај 2019.

  ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о усвајњју извршења буџета 31.12.18 (1) 2.Одлука о усвајању Извјештајa о реализацији Измјена и допуна Плана утрошка средстава од накнаде од продадје ШДС...

Април 2019

ДНЕВНИ РЕД 1.Oдлука о усвајању приједлога ребаланса 1a. Ребаланс буџета 2.Oдлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 3. Измјене и допуне плана ивестиција 1555485780007_  

Март 2019

9.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2019. г. ЈЗУ Дом здравља 15.Одлука о давању сагласности на Програм рада и...

Фебруар 2019

22.02.2019. ДНЕВНИ РЕД 22.02.2019. 1.Одлука о допуни одлуке о признањима општине Хан Пијесак 22.02.2019. 2.Одлука о разрјешењу два члана Комисије за прописе и статутарна питања 22.02.2019. 3.Одлука о измјени одлуке о...

Јануар 2019

25.01.2019. ДНЕВНИ РЕД 25.01.2019. 1.ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 25.01.2019. 2.Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе 25.01.2019. 3.План утрошка средстава од продаје ШДС за 2019. 25.01.2019. ...

Децембар 2018

17.12.2018 ДНЕВНИ РЕД 17.12.2018 1.Одлука о усвајању буџета за 2019.г. 17.12.2018. 1a.PRIJEDLOG 2019 17.12.2018 2.Одлука о извршењу буџета општине за 2019. 17.12.2018 3.ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ЗА 2018.г. 17.12.2018 4.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама...

Последње новости

Обавјештења