Одлуке СО

Одлуке СО

Март 2 – 2020

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 1 СО 1a. РЕБАЛАНС 1 2020 2. Одлука о висини закупнине градског грађевинског земљишта које се даје у закуп...

Март 2020. године

ДНЕВНИ РЕД 1.Измјене плана утрошка средстава ШДС 2019 2.План утрошка средстава ШДС 2020 3.План инвестиција 2020 4.План утрошка средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2020....

Јануар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1.ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 2.Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе 3.Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2 4.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама...

Децембар 2019. године

1.Одлука о усвајању буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину 1a. Буџет 2020 2.Одлука о извршењу буџета општине Хан пијесак за 2020. годину 3.Одлука о давању на...

Новембар 2019.

1.Oдлука о усвајању нацрта буџета за 2020 1а.NACRT BUDŽETA 2020 2.Одлука о приступању израде Зонинг плана подручја посебне намјене за планирање туристичке садржаје 3.Одлука о продаји градског...

Октобар

1.Одлука о усвајању приједлога ребаланса 2 2.Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 2а.РЕБАЛАНС 2. 2019 3.Пан инвестиција 2019 - измјене реб. 2 4.Измјене и допуне...

Октобар- ванредна сједница

1.Одлука о оснивању ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 2.Одлука о оснивању ЈУ Центар за социјални рад 3.Одлука о оснивању Туристичке организације општине Хан Пијесак

Септембар 2019.

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о усвајању извршења буџета општине Хан Пијесак за период од 01.01. - 30.06.2019. године 2.Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 буџета општине Хан...

Август 2019

ДНЕВНИ РЕД 1. Одлука о промјени назива објекта 2.Закључак о додјели захвалница 3.Одлука о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег Плана имплементације стратегије локалног развоја општине Х.П. за...

Јун 2019

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о именовању доктора мртворозника 2.Програм мјера за спречавање, суз... 1 3.Програм мјера систематске превентивне ДД 4.Годишњи план систематске превентивне ДД 5.Закључак о додјели признања 6.Закључак о усвајању...

Последње новости

Обавјештења