Одлуке СО

Одлуке СО

Јун 2021.

1. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину расподјеле средстава пензионерима 2. Одлука о именовању Савјету плана

Мај 2021.

1. Извод из записника са3. редовне сједнице 2. одлука о усвајању извршења буџета 2020 2а. остварење 31.12.20 3. Програм утрошка средстава од накнада за воде 4. Одлука о...

Април – 2 2021.

1а. Ребаланса Буџета 1. одлука о усвајању ребаланса 21 2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о изврш. буџ. 3. Пословник о izmjeni Пословника СО-е 4. О Д...

Април 2021.

1. Одлука средства Фонда солидарности 2. одлука о усвајању нацрта ребаланса СО 2а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 1 - са амандманима 3. План шуме 2020 измјене 2021 - СО 4....

Одлука о комуналним таксама 

Скупштина општине Хан Пијесак на ванредној сједници одржаној дана 30.03.2021. године донијела је нову одлуку о комуналним таксама на подручју општине Хан Пијесак. Одлука...

Јануар 2021.

1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 3. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2 4. Одлука...

Децембар 2020.

Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА 2020- 2021 Одлука о усвајању Буџета за 2021. годину Рјешење о разријешењу в.д. директора Дома здравља Хан...

Новембар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2 1а. РЕБАЛАНС 2 2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 3. измјене и допуне Плана од...

Октобар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 СО 1a. REBALANS 2 nacrt - sa amandmanima 2.Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

Септембар 2 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. Пословник о допуни Пословника СО-е 2. Одлука о усвајању Нацрта просторног плана 3. План отклањања неправилности - Ревизија 2019 4. Закључак

Последње новости

Обавјештења