Одлуке СО

Одлуке СО

Новембар 2021.

1. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса 2 буџета за 2021. годину 1a. Нацрт Ребаланса 2 за  2021. годину 2. Одлука о усвајању Нацрта буџета за 2022....

Октобар – ванредна сједница

1. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара 2. Рјешење о именовању в.д скретара 3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е 4. Одлука о...

Септембар – ванредна сједница

1. Закључак 2. Рјешење о разрјешењу члана УО ЈУ ВА 3. Рјешење о именовању в.д. члана УО ЈУ ВА

Септембар 2021.

1. Одлука о усвајању извршења буџета 30.6.21 1а. Остварење 30.6.21 - PDF 2. Одлука о отпису потраживања 31.12.20 2а. Застарјела потраживања до 2017. 3. Одлука о продаји градског...

Јул 2021.

1. Одлукa о продаји земљишта непосредном погодбом 2.Одлука о давању просторија на кориштење 3. Одлука о допуни Одлуке о оснивању ЈКП 4. Статут о допуни статута ЈКП 5....

Јул ванредна

1. Одлука о усвајању плана парцелације дијела индустријске зоне Мекоте 1а.План парцелације - графички и текстуални дио 2. Програм ЗЕВ_измјена програма 3. Препоруке СО везано за ШДС

Јун – ванредна сједница

1. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину расподјеле средстава пензионерима 2. Одлука о именовању Савјету плана 2. Одлука о именовању Савјету плана

Јун 2021.

1. Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину расподјеле средстава пензионерима 2. Одлука о именовању Савјету плана

Мај 2021.

1. Извод из записника са3. редовне сједнице 2. одлука о усвајању извршења буџета 2020 2а. остварење 31.12.20 3. Програм утрошка средстава од накнада за воде 4. Одлука о...

Април – 2 2021.

1а. Ребаланса Буџета 1. одлука о усвајању ребаланса 21 2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о изврш. буџ. 3. Пословник о izmjeni Пословника СО-е 4. О Д...

Последње новости

Обавјештења