Одлуке СО

Одлуке СО

Септембар 2022.

1. Одлука о усвајању извршења буџета 1а. Остварење 30.6.2022. 2. Одлука о измјени одлуке о статусу, платама и другим правима функционера 3. Одлука_измјена програма за пољопривреду 4. Одлука...

Јул 2022.

1. Oдлука о приступању изради Урбанистичког пројекта 1а. Положај и границе обухвата 2. Одлука о усвајању Извјештаја о арду Начелника општине и општинске управе 3. Одлука о...

Јун 2022.

1. Одлука о усвајању ребаланса 2022 1а. РЕБАЛАНСА 2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2  3. Измјене и допуне плана инвестиција 2022 ребаланс 4....

Мај 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 1 2022 2. одлука о усвајању извршења буџета 2021 2а. ostvarenje 31.12.21 3. Одлука о усвајању извјештаја ШДС 3а. Извјештај...

Април 2022.

1. Измјене и допуне ШДС 2021. 2. . Пан утрошка средстава од накнаде ШДС 2022. 3. Програм утрошка средстава од накнада за воде 4. План накнада од...

Март-ванредна сједница

  1. Рјешење о разрјешењу чланова УО ЈУ ВА 2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ ВА 3. Рјешење о разрјешењу директора Ветеринарске 4. Рјешење о именовању...

Јануар 2022.

1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 3. Одлука о утврђиванју коначне гр. цијене м2 4. одлука...

Децембар 2021.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 1а. РЕБАЛАНС 2 коначан 2. Одлука о измјенама и допунама одлуке о изврш буџ. реб 2 3. Измјене и допуне плана...

Новембар 2021.

1. Одлука о усвајању Нацрта Ребаланса 2 буџета за 2021. годину 1a. Нацрт Ребаланса 2 за  2021. годину 2. Одлука о усвајању Нацрта буџета за 2022....

Октобар – ванредна сједница

1. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара 2. Рјешење о именовању в.д скретара 3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е 4. Одлука о...

Последње новости

Обавјештења