Одлуке СО

Одлуке СО

Фебруар 2023.

1. Измјене и допуне Плана ШДС 2022 2. Одлука о измјени одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 3. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 4....

Децембар 2022.

1. Одлука о усвајању Ребаланса 2 буџета Општине Хан Пијесак за 2022. 1а. Ребаланс 2 за 2022 2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу...

Новембар 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 буџета за 2022. године 1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 2 2022 2. Одлука о усвајању нацрта буџета 2023 2а. НАЦРТ БУЏЕТА 2023 3....

Септембар 2022.

1. Одлука о усвајању извршења буџета 1а. Остварење 30.6.2022. 2. Одлука о измјени одлуке о статусу, платама и другим правима функционера 3. Одлука_измјена програма за пољопривреду 4. Одлука...

Јул 2022.

1. Oдлука о приступању изради Урбанистичког пројекта 1а. Положај и границе обухвата 2. Одлука о усвајању Извјештаја о арду Начелника општине и општинске управе 3. Одлука о...

Јун 2022.

1. Одлука о усвајању ребаланса 2022 1а. РЕБАЛАНСА 2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2  3. Измјене и допуне плана инвестиција 2022 ребаланс 4....

Мај 2022.

1. Одлука о усвајању нацрта ребаланса 1а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА 1 2022 2. одлука о усвајању извршења буџета 2021 2а. ostvarenje 31.12.21 3. Одлука о усвајању извјештаја ШДС 3а. Извјештај...

Април 2022.

1. Измјене и допуне ШДС 2021. 2. . Пан утрошка средстава од накнаде ШДС 2022. 3. Програм утрошка средстава од накнада за воде 4. План накнада од...

Март-ванредна сједница

  1. Рјешење о разрјешењу чланова УО ЈУ ВА 2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ ВА 3. Рјешење о разрјешењу директора Ветеринарске 4. Рјешење о именовању...

Последње новости

Обавјештења