Одлуке СО

Одлуке СО

Јануар 2021.

1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности 3. Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2 4. Одлука...

Децембар 2020.

Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА 2020- 2021 Одлука о усвајању Буџета за 2021. годину Рјешење о разријешењу в.д. директора Дома здравља Хан...

Новембар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању приједлога ребаланса 2 1а. РЕБАЛАНС 2 2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 3. измјене и допуне Плана од...

Октобар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 2 СО 1a. REBALANS 2 nacrt - sa amandmanima 2.Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом

Септембар 2 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. Пословник о допуни Пословника СО-е 2. Одлука о усвајању Нацрта просторног плана 3. План отклањања неправилности - Ревизија 2019 4. Закључак

Септембар 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. Одлука о усвајању извршења буџ 30.6.20 2.Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе за 2019 3.. Одлука о одређивању радног...

Јул 2020.

Дневни ред 1. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центра социјални рад 2. Рјешење о именовању в.д. чланова УО ЈУ Центра социјални рад

Јун 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1.Одлука о давању на просторија на кориштење Центру за соц. рад 2. Закључак о усвајању Информације о раду Комуналне полиције 3. Одлука о усвајању Извјештаја...

Mај 2020.

ДНЕВНИ РЕД 1. одлука о усвајању извршења буџ 31.12.19 1a.РЕБАЛАНС 2. 2019 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.19 2.Одлука о усвајању Извјештајa о  утрошку средстава од накнаде од продадје ШДС за ...

АПРИЛ 2020

ДНЕВНИ РЕД 1. Одлука о усвајању приједлога ребаланса 1 1а РЕБАЛАНС 1 2020 2. Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 1 3. План инвестиција 2020 -...

Последње новости

Обавјештења